Tóm tắt Hiệp định miễn thị thực giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam
Số lượt truy cập
2967188
 
Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp thẻ tạm trú

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ


“ Người nước ngoài (NNN) tạm trú từ 1 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có thời hạn 1 năm đến 3 năm. Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong thời hạn của thẻ” (Khoản 3 điều 15 Pháp lệnh nhập cảnh,xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài ( Việt kiều ) mang hộ chiếu nước ngoài.

I. THỦ TỤC CẤP MỚI:

1./ 01 văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú ( mẫu N7A ). Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú ( mẫu N7B), có dán ảnh, kèm theo 02 ảnh cỡ 3 x4 cm ( vui lòng xem hướng dẫn quy cách ảnh kèm theo, cách đóng dấu treo, dấu giáp lai ảnh trên tờ khai N7B ).

2./ 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh ( mang bản chính để đối chiếu )

3./ 01 bản sao hoặc bản pho to ( có bản chính để đối chiếu ) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh...).

II. THỦ TỤC CẤP ĐỔI:

1./ 01 văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú ( mẫu N7A ). Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú ( mẫu N7B), có dán ảnh, kèm theo 02 ảnh cỡ 3 x4 cm ( vui lòng xem hướng dẫn quy cách ảnh kèm theo, cách đóng dấu treo, dấu giáp lai ảnh trên tờ khai N7B ).

2./ 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh ( mang bản chính để đối chiếu )

3./ 01 bản sao hoặc bản pho to ( có bản chính để đối chiếu ) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam ( trừ trường hợp chuyển ngang giá trị thẻ cũ sang thẻ mới do đổi số hộ chiếu, người đi theo ( vợ, con… ) đã được cấp thẻ tạm trú)

4./ Bản chính thẻ tạm trú cũ.


II.THỜI HẠNTRẢ KẾT QUẢ:04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

III. MỘT SỐ CHÚ Ý KHI LẬP HỒ SƠ CẤP THẺ TẠM TRÚ :

1./ Cách ghi hồ sơ :

* mẫu N7A:

( Mục) Tên cơ quan tổ chức: Ghi rõ tên theo giấy phép

( Mục) Trụ sở tại: Ghi rõ số nhà, đường , phường, quận

( Mục ) Điện thoại: Số điện thoại của cơ quan, tổ chức bảo lãnh

( Mục ) Số: Số công văn do cơ quan tổ chức bảo lãnh phát hành, số này kèm theo mục ( kèm theo công văn số …… ngày…/…/…của…. )( 2 ) trên tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú ( mẫu N5B )

*mẫu N7B:

( Mục 10 ) ngày nhập cảnh: Ghi ngày nhập cảnh gần nhất theo phiếu xuất nhập cảnh

2./ Trường hợp bị mất thẻ tạm trú, không được cấp thẻ tạm trú :

* Khi mất thẻ tạm trú phải báo ngay cơ quan cấp thẻ. Trường hợp cấp lại do bị mất, thủ tục như cấp đổi và nộp kèm 01 đơn cớ mất hoặc văn bản báo mất của cơ quan tổ chức bảo lãnh. Thời gian trả kết quả là 14 ngày làm việc.

* Không cấp thẻ tạm trú cho người có hộ chiếu thời hạn giá trị còn dưới 1 năm.

* Thời hạn giá trị của thẻ tạm trú ngắn hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn còn giá trị của hộ chiếu.

CÁC MỤC KHÁC: