Tóm tắt Hiệp định miễn thị thực giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam
Số lượt truy cập
2966504
 
Cách khai báo tạm trú qua mạng
Tải tài liệu bên dưới để xem cách “Khai báo tạm trú cho người nước ngoài” trên website của Phòng QLXNC-CATPHCM
Tệp đính kèm:
CÁC MỤC KHÁC: